e:LIGA
e-liga-semifinale-fc-viktoria-plzen
e:LIGA | Semifinále | FC Viktoria Plzeň

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

1. Obecná pravidla

1.1 Úvod

 • Pořadatelem turnajů, regionálních semifinále a finále je LFA ve spolupráci s 2Score, Technické řešení turnajů, regionálních finále a finále, poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.
 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč starší 16 let, a to s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Hráč musí mít své vlastní e:LIGA ID získané registrací na oficiálním webu e:LIGY www.e-liga.cz

1.2 Formát a průběh e:LIGY

 • e:LIGA se skládá ze 3 turnajových fází.
 • V první kvalifikační fázi je uspořádáno 18 online turnajů. Každý klub, který je zapojen do e:LIGY, uspořádá jednu kvalifikaci, kde z každé postoupí 4 hráči. Výjimkou jsou kvalifikace klubů, které již mají svůj esport tým. Počet postupujících z kvalifikací těchto klubů upraví bod 6 v těchto pravidlech.
 • Do regionálního semifinále vstupuje každý zúčastněný tým se 4 reprezentanty. Tito reprezentanti se utkají offline mezi sebou ve skupině, každý s každým dvakrát ve formátu BO1. Dva nejlepší hráči ze skupiny se stávají reprezentanty klubu pro Finále.
 • Finále se odehraje offline, avšak separátně od regionálního semifinále. Dva reprezentanti každého klubu spolu vytvoří tým a budou bojovat proti ostatním týmům. Počet postupujících ze semifinále do finále pro každý klub upraví bod 6 těchto pravidel.

2. Herní fáze turnaje

2.1 Online kvalifikace 

 • Pro zapojení do online kvalifikace je nutné mít: konzoli PS4, hru FIFA 21 a aktivovaný účet Playstation +, který umožňuje hraní online multiplayeru.
 • Online kvalifikací proběhne 18, jedna pro každý klub účastnící se e:LIGY.
 • Online kvalifikace probíhá ve formátu klasického single-elimination pavouka, který je vždy losován náhodně systémem. Hraje se formátem BO2 se sčítáním skóre. V případě remízy se hraje třetí hra na „zlatý gól“ (kdo dá gól, vyhrál).
 • Do další fáze (semifinále) e:LIGY postupují 4 nejlepší hráči z každé kvalifikace (s výjimkou popsanou v bodě 6 v těchto pravidlech).
 • Hráč, který postoupí z jakékoliv kvalifikace do regionálního semifinále se již nesmí zúčastnit žádné další kvalifikace ani v případě, že se vzdá postupu.

2.2 Regionální semifinále 

 • Regionální semifinále se odehraje 24. až 28. března 2021 v režimu FUT.
 • Hráči musí předem organizátorům potvrdit svou účast na semifinále nejpozději do 12.3.2021. Pokud účast předem nepotvrdí, bude účast přidělena dalšímu hráči v pořadí dle výsledků online turnaje.
 • Čtyři hráči kvalifikovaní za daný klub spolu hrají formou tabulky každý s každým dva zápasy formátem BO1 – zápas může skončit remízou. Body ze všech utkání se tak započítávají do tabulky.
 • Za výhru jsou hráčům uděleny 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 • V případě rovnosti bodů po odehrání všech zápasů skupiny rozhodují dodatečná kritéria v tomto pořadí: skóre, vzájemné zápasy, počet vstřelených gólů, tiebreaker. Pravidla tiebreakeru určí administrátor.
 • Z každé skupiny vzejdou 2 nejlepší hráči, kteří postoupí na Finálový event, kde budou reprezentovat svůj klub. Výjimkou jsou semifinále klubů, které již mají esport tým. Počet jejich postupujících je upraven v bodě 6 v těchto pravidlech.

2.3 Finále

 • Finále se hraje v režimu FUT.
 • Do Finále postoupí za každý klub 2 hráči, kteří vytvoří tým.
 • Finále bude odehráno ve formátu skupiny + playoff.
 • Skupiny budou dvě po pěti a dvě po čtyřech týmech. Z každé skupiny postoupí dva nejlepší týmy do playoff.
 • Obsazení jednotlivých skupin bude rozhodnuto losem.
 • Playoff se odehraje vyřazovacím pavoukem.
 • Týmy jsou do playoff nasazeny následovně:
 • Čtvrtfinále
  • 1A vs 2C
  • 1B vs 2D
  • 1C vs 2A
  • 1D vs 2B
 • Semifinále
  • 1A/2C vs 1B/2D
  • 1C/2A vs 1D/2B
 • Finále
  • 1A/2C/1B/2D vs 1C/2A/1D/2B
 • Utkání se hrají stylem „Davis Cupu“:
 • Každý hráč hraje 1x BO1 zápas s každým hráčem soupeřova klubu.. V případě skóre 2:2 na zápasy rozhodne 1x Bo1 zápas mezi "kapitány" obou týmů. Kapitánem se rozumí hráč, který byl buď napřímo nominován klubem přímo do finále anebo (v případě že klub nevyužil možnosti nominovat hráče do finále) vítěz semifinálové skupiny daného klubu.
 • Ilustrativní příklad: XA vs YB, XB vs YA, XA vs YA, XB vs YB, XA vs YA.
 • Pro výklad pravidel níže používáme následující terminologii:
 • Zápas – Bo1 hra mezi hráči soupeřících týmů.
 • Utkání – sada všech zápasů mezi hráči týmů. Jedno utkání tedy obsahuje 5 zápasů.
 • Za každý vyhraný zápas obdrží klub 1 bod do skóre utkání. Klub, který v daném utkání získá více bodů, vyhrává utkání a získává bod do tabulky skupin. Možné skóre jsou 5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:5. Všechny zápasy se vždy dohrávají, i kdyby bylo o vítězi utkání již rozhodnuto.
 • Zápasy ve skupině tak nemohou skončit remízou, v případě vyrovnaného skóre po základní hrací době následuje prodloužení a případně penalty.
 • V případě rovnosti bodů ve skupině rozhoduje rozdíl skóre utkání, vzájemné utkání, rozdíl počtu celkem vstřelených gólů a obdržených gólů z jednotlivých zápasů, vyšší počet vstřelených gólů, tiebreaker. Pravidla tiebreakeru určí administrátor.
 • Utkání v playoff se dohrávat nemusí, pokud je o vítězi (postupujícím) již rozhodnuto.
 • Vítězem turnaje se stává klub, nikoliv jednotlivec.

3. Obecná herní pravidla

 3.1 Porušování pravidel turnaje 

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje.

3.2 Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v záložce turnaje „chat“, při turnaji je každý hráč povinný být ONLINE na https://discord.gg/mKheS6KK8k a komunikovat s administrátorem v případě potřeby, a to po celou dobu turnaje.
 • Komunikace probíhá výhradně s účastníky turnaje. Pořadatel nemá povinnost sdělovat informace o průběhu turnaje, porušení pravidel a další skutečnosti v souvislosti s turnajem třetím osobám.

3.3 Potvrzení účasti 

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji nejpozději půl hodiny před startem online kvalifikace. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

 4 Hráči 

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné unikátní GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu. To se musí shodovat s PSN ID, se kterým se hráč účastní turnaje. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.
 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu v klubovém kole s 120s (2 min) delayem. Není možné streamovat zápasy regionálního semifinále a finále.
 • V klubovém kole e:LIGY mají hráči možnost využít svých osobních kanálů k tomu, aby streamovali své zápasy v rámci online kvalifikace. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních partnerů opět za podmínky, že žádný z nich nepodniká v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alhokolické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně.

5. Ochrana osobních údajů, osobnostní práva hráče

 • LFA zpracovává osobní údaje hráčů v souladu s podmínkami, které jsou dostupné zde.
 • Osobní údaje hráče v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, ID uživatelského účtu e:LIGA a EA Sports, hráčská přezdívka, Playstation ID, a dosažené výsledky a výkony v rámci turnajů a utkání e:LIGY, mohou být poskytnuty společnosti EA SWISS Sàrl, registrované ve Švýcarsku pod číslem CH- 660-2328005-8, se sídlem 8, Place du Molard, Genève 1204 (dále jen „EA Sports“), a to za účelem případné registrace na navazujících turnajích pořádaných EA Sports, ověření způsobilosti a oprávnění hráče se takových turnajů účastnit dle pravidel stanovených EA Sports a kontaktování hráče ze strany EA Sports v této souvislosti.
 • Hráč svou účastí v e:LIZE bere na vědomí a souhlasí s tím, že LFA a jí pověřené osoby a rovněž EA Sports mají právo:
 • Pořizovat fotografie a audio a audiovizuální přenosy a záznamy z turnajů, utkání a akcí e:LIGY včetně vyhlášení výsledků a předání výher, jež mohou rovněž zachycovat hráče (dále společně jen „fotografie a záznamy“)
 • Vysílat živě i ze záznamu audio a audiovizuální přenosy e:LIGY zejména na svých sociálních sítích a webových stránkách, ale i jinými způsoby jejich šíření a vysílání, a to i za účelem propagace e:LIGY a jejích partnerů,
 • Používat, upravovat a publikovat fotografie a záznamy a další záběry a výsledky e:LIGY zejména v souvislosti s reklamou a propagací LFA, e:LIGY a jejích partnerů, jednotlivých klubů a rovněž propagací EA SPORTS FIFA 20, a to jak na internetových stránkách LFA (zejména www.lfafotbal.cz, www.e-liga.cz) a partnerů e:LIGY, tak i na sociálních sítích a v jakémkoli jiném nyní známém médiu i v médiích a způsoby, které budou v budoucnu vyvinuty a/nebo využívány.

 6. Kluby

 • Pokud klub již vlastní esport tým, má právo nominovat maximálně 3 hráče. První nominovaný hráč je vždy nominovaný přímo do finále, další hráči jsou nominovaní do semifinále.
 • Pokud klub s esport týmem nominuje 1 hráče, postoupí do semifinále z klubové kvalifikace nejlepší 4 hráči.
 • Pokud klub s esport týmem nominuje 2 hráče, postoupí do semifinále z klubové kvalifikace nejlepší 3 hráči.
 • Pokud klub s esport týmem nominuje 3 hráče, postoupí do semifinále z klubové kvalifikace nejlepší 2 hráči.
 • Pokud klub s esport týmem využije možnosti nominovat alespoň jednoho hráče, ze semifinále daného klubu postupuje do Finále pouze jeden hráč.
 • Počet hráčů, kteří postupují z jednotlivých klubových kol bude zveřejněn
 • Kluby F:L, které již mají svou esport sekci se svými partnery, mohou tyto partnery prezentovat prostřednictvím obrandovaných dresů či osobních streamů. Žádný z těchto partnerů však nesmí podnikat v oblastech: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně, sexualita.

7. Online kvalifikace

7.1 Průběh zápasu 

 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu) ▪ Hru zakládá tým postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.
 • Spusťte hru FIFA (verze hry záleží na pravidlech příslušného turnaje) ➡ Běžte do záložky "FIFA ONLINE/ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Přáteláky Online" ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu.
 • READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas.

7.2 Nedostavení k zápasu 

 • Jakmile se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do záložky „příloha“ ve vašem zápase a podáte protest. Pokud není zveřejněn datum oficiálního začátku zápasu nebo je třeba ho změnit, určí ho administrátor.
 • Pokud do 30 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

 7.3 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.
 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.
 • Je potřeba mít ve svém ovládání nastavené TAKTICKÉ bránění!
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování a stejně tak kartičky, které dočasně zlepšují atributy jednotlivých hráčů (střelu, rychlost, atd.) - tzv. tréninky.
 • Kondice a styl souhry je v režimu FUT povolen.

7.3.1 Nastavení zápasu 

 • Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.
 • Zápasy v BO2 sérii se hrají pouze do konce základní hrací doby.

7.3.2 Prodloužení

 • Pokud je součet obou zápasů(součet branek) v BO2 formátu nerozhodný, je potřeba založit nový zápas. V tomto dalším zápase se hraje tzv. GOLDEN GOAL. Vítězem zápasu je hráč, který jako první vstřelí branku.

7.3.3 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type (číslo 1 nebo 2), bude o postupujícím muset rozhodovat náhokdný los.

8. Pořadatel

 • Pořadatelem turnajů, regionálních semifinále a Finále je LFA ve spolupráci s 2Score. Technické řešení turnajů, regionálních finále a Finále poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.
 • O udělení trestu (vyloučení, kontumace) rozhoduje pořadatel.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

9. Výhry

 • Výhra (prizemoney) bude hráčům vyplacena bankovním převodem nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře.
 • Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude na konci zápasu v den odehrání turnaje podán příslušným administrátorem turnaje. (Formulář bude obsahovat informační a bankovní údaje, které budou použity pouze pro účely vyplacení výhry offline turnaje).

9.1 Rozdělení PRIZE MONEY

 • Prize money za konkrétní místo získává vždy tým složený ze dvou hráčů. Každý z hráčů v jednom týmu tak dostane polovinu uvedené částky.

1. místo: 80 000 Kč

2. místo: 40 000 Kč

3. místo: 20 000 Kč

4. místo: 10 000 Kč

10. Vztah klubu a hráčů 

 • Každý z hráčů postupujících z kvalifikačních turnajů se stává reprezentantem klubu (dále jen reprezentant) a je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.
 • Reprezentant je při reprezentaci klubu povinen dbát na dobré jméno reprezentovaného klubu a na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Reprezentant je povinen zachovat maximální integritu vůči reprezentovanému klubu a vyhnout se jakýmkoliv dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo dalších klubů, které se e:LIGY účastní.
 • V rámci zachování integrity je reprezentant povinen vyvarovat se veřejné sympatizaci s rivaly či soupeři reprezentovaného klubu.
 • Reprezentant je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Reprezentant je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.
 • Reprezentant se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Reprezentant je povinen nosit po celou dobu konání turnaje reprezentační úbor reprezentovaného klubu a to dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.
 • Reprezentant je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.
 • Při porušení těchto pravidel nebo odůvodněném podezření, že dotyčný hráč by se mohl takového jednání dopustit, podá příslušný klub protest/stížnost ke zřizovateli ligy (LFA) a ten rozhodne o případném možném vyloučení daného hráče z e:LIGY.
 • Závěrečná ustanovení
 • Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: nicolas.heller@grunex.com, jiri.slavik@grunex.com