e:LIGA
e:LIGA | Play-off 22/23
e:LIGA | Play-off 22/23

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

1. Obecná pravidla

1.1 Úvod 

 • Pořadatelem celé e:LIGY včetně všech turnajů je Ligová fotbalová asociace. Technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.
 • Hráč musí mít své vlastní e:LIGA ID získané registrací na oficiálním webu e:LIGY www.eliga.cz. 
 • Je přísně zakázáno narušovat turnaj či porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či celý tým pořadatelem vyloučen ze soutěže.

1.2 Pravidla účasti 

 • Soutěže se může zúčastnit pouze hráč starší 16 let, a to s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Hráč musí:
  • vlastnit EA účet,
  • vlastnit nebo mít k dispozici konzoli Playstation 5 a hru FIFA 23 pro Playstation 5, o mít založený účet na oficiálním webu e:LIGY www.e-liga.cz, o mít vyplněné herní ID ve svém profilu na webu e:LIGY www.e-liga.cz, 
  • mít dostatečné internetové připojení (primárně upload) pro živé vysílání zápasů (minimálně 20 MB/s)
  • mít aktivovaný účet Playstation+, který umožňuje online hraní.
 • Hráč nesmí mít aktivní ban či jiné omezení kompetitivního hraní v oficiálních soutěžích či jiných zahraničních nebo lokálních soutěžích ve hře FIFA.
 • Účastí v turnaji hráč souhlasí s pravidly e:LIGY.

1.3 Formát a průběh e:LIGY 

 • e:LIGA se skládá ze 3 turnajových fází
  • Klubová kvalifikace nebo nominace
  • Základní část
  • Finále (play-off)
 • V první fázi jsou zapojené kluby požádány o výběr způsobu náboru hráčů. Klub může nominovat dva hráče přímo do základní části e:LIGY nebo nominovat jednoho hráče do základní části a o druhé místo uspořádat kvalifikaci nebo uspořádat kvalifikaci pro obě místa ve svém týmu. Pořádané kvalifikace budou otevřené pro všechny hráče splňující podmínky účasti. Vítěz kvalifikace, případně první dva hráči, se stávají reprezentanty klubu. Tento počet bude přesně specifikován u každého kvalifikačního turnaje v hlavní informační kartě.
 • Klub může přímo nominovat třetího a čtvrtého hráče, kteří budou plnit roli náhradníků.
 • Pro základní část musí mít klub na soupisce minimálně dva hráče. V základní části se spolu všechny kluby utkají v jednom vzájemném zápase formátem BO4. Dohromady 15 hracích kol.
 • Finále se odehraje jednoduchým vyřazovacím pavoukem a bude se skládat z pěti hracích dní: předkolo, čtvrtfinále, semifinále a finále (+ zápas o třetí místo).
 • Pro výklad pravidel e:LIGY 2022/23 používáme následující terminologii:
  • Utkání = Jedna odehraná hra.
  • Zápas = série všech utkání např. BO4 nebo BO5

2. Herní fáze soutěže 

2.1 Online kvalifikace 

 • Pro zapojení do online kvalifikace je nutné splňovat pravidla účasti.
 • Počet online kvalifikačních turnajů bude závislý na počtu klubů, které přímo nenominují dva hráče do svého týmu.
 • Online kvalifikace probíhá ve formátu double elimination, hráč tedy po první prohře z turnaje nevypadává, ale účastní se ještě pavouku poražených. Pavouk je vždy losován náhodně turnajovým systémem.
 • Počet nejlépe umístěných hráčů (jeden či dva), kteří se stanou reprezentanty klubu, je vždy zveřejněn na hlavní informační kartě daného turnaje.
 • Hráč, který se díky úspěchu v kvalifikaci stane reprezentantem klubu již nesmí odehrát žádnou další kvalifikaci.
 • Online kvalifikace se hraje v režimu FUT ve formátu BO1, tedy na jedno vítězné utkání. V případě, že zápas skončí remízou, bude následovat prodloužení a následně penalty. Pokud hra nedovoluje prodloužení, založí se nový zápas, kde se prvních 35 minut hraje klasickým způsobem a pokud přetrvává stav remízy, hraje se od 35. minuty na tzv. “zlatý gól.”

2.2 Základní část 

 • Základní část se odehraje v režimu FUT.
 • Každý hráč je během zápasů základní části povinen být oblečen v klubovém stejnokroji – dresu, který obdrží od svého klubu.
 • Každý klub odehraje proti každému dalšímu klubu jeden zápas.
 • Předběžný harmonogram základní části stanovuje následující termíny ligových kol:
  • 1. kolo: 4.12.2022
  • 2. kolo: 6.12.2022
  • 3. kolo: 13.12.2022
  • 4. kolo: 20.12.2022
  • 5. kolo: 3.1.2023
  • 6. kolo: 10.1.2023
  • 7. kolo: 17.1.2023
  • 8. kolo: 24.1.2023
  • 9. kolo: 31.1.2023
  • 10. kolo: 7.2.2023
  • 11. kolo: 14.2.2023
  • 12. kolo: 21.2.2023
  • 13. kolo: 28.2.2023
  • 14. kolo: 7.3.2023
  • 15. kolo: 14.3.2023
 • Jedním zápasem v základní části se rozumí série následujících utkání:
  • 1. hráč klubu A vs. 1. hráč klubu B
  • 2. hráč klubu A vs. 2. hráč klubu B
  • 1. hráč klubu A vs. 2. hráč klubu B
  • 2. hráč  klubu A vs. 1. hráč klubu B
 • Za vyhraný zápas obdrží klub 3 body do tabulky. Za remízu získají oba týmy 1 bod do tabulky. Za prohru neobdrží klub žádný bod.
 • O pořadí v tabulce rozhoduje vyšší počet bodů. Při rovnosti bodů více klubů v tabulce rozhoduje:
  • rozdíl vyhraných a prohraných utkání v rámci BO sérií;
  • vyšší počet vyhraných utkání v rámci BO sérií;
  • rozdíl vstřelených a obdržených gólů;
  • vyšší počet vstřelených gólů;
 • Pokud nastane shoda u všech bodů výše, rozhodne administrátor o odehrání tzv. tiebreak utkání. Pravidla tiebreak utkání určí administrátor.
 • Do Finále (play-off) postupují týmy ze základní části dle následujícího klíče:
  • První čtyři týmy postupují přímo do čtvrtfinále
  • Týmy na 5. až 12. místě postupují do předkola

2.3 Finále (play-off) 

 • Finále (play-off) se odehraje offline v režimu FUT.
 • Finále (play-off) se odehraje formou jednoduchého pavouka v následujících termínech:
  • Předkolo: 21.3.2023
  • Čtvrtfinále: 22.3.2023
  • Semifinále: 25.3.2023
  • Finále a zápas o třetí místo: 26.3.2023
 • Týmy v předkole budou do pavouka nasazeny dle následujícího klíče na základě umístění v tabulce základní části:
  • Předkolo 1: tým na 5. místě proti týmu na 12. místě
  • Předkolo 2: tým na 8. místě proti týmu na 9. místě
  • Předkolo 3: tým na 7. místě proti týmu na 10. místě
  • Předkolo 4: tým na 6. místě proti týmu na 11. místě
 • Týmy ve čtvrtfinále budou do pavouka nasazeny dle následujícího klíče na základě umístění v tabulce základní části:
  • Čtvrtfinále 1: tým na 1. místě proti vítězi předkola 2
  • Čtvrtfinále 2: tým na 4. místě proti vítězi předkola 1
  • Čtvrtfinále 3: tým na 3. místě proti vítězi předkola 4
  • Čtvrtfinále 4: tým na 2. místě proti vítězi předkola 3
 • Semifinále a finále se následně odehraje klasickým systémem vyřazovacího pavouka:
  • Semifinále 1: vítěz čtvrtfinále 1 proti vítězi čtvrtfinále 2
  • Semifinále 2: vítěz čtvrtfinále 3 proti vítězi čtvrtfinále 4
  • Finále: vítěz semifinále 1 proti vítězi semifinále 2
  • Zápas o třetí místo: poražený ze semifinále 1 proti poraženému ze semifinále 2

3. Hráči 

 • Každý hráč je povinen dodržovat pravidla e:LIGY.
 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné PSN ID pro hru FIFA 23 ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.
 • Hráč je povinen hrát hru FIFA 23 ve všech zápasech e:LIGY, kterých se klub účastní, v exhibicích a jiných zápasech klubu, ke kterým byl nominován, včetně studiových kol (pro potřeby internetových přenosů realizovaných ze studia Grunex, případně jinou online formou), podle svých nejlepších schopností a dovedností. Hráč je povinen zúčastnit se všech zápasů s výjimkou případů, kdy zde jsou dány objektivní důvody, které mu toto neumožňují (zejména zdravotní nezpůsobilost, rodinné důvody  apod.). O existenci těchto důvodů je hráč povinen informovat odpovědnou osobu svého klubu a pořadatele soutěže, a to bez zbytečného odkladu.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který jakkoliv zasahuje nebo modifikuje hru. Hráč je povinen používat herní ovladač Playstation 5 DualSense, ovládání hry jiným zařízením není povoleno.
 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování nebo jinak modifikují vizuální či funkční stránku hry.
 • V online klubových kvalifikacích mají hráči možnost využít svých osobních kanálů k tomu, aby streamovali své zápasy. V těchto streamech má hráč možnost prezentace vlastních či klubových partnerů a to sice za podmínky, že žádný z nich nepodniká v oblasti: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně, sexualita, kryptoměny.
 • Hráč se nesmí účastnit, a to ani prostřednictvím třetí osoby, sázkových a obdobných soutěží, loterií a akcí, které mají vztah k jeho utkáním, utkáním klubu, který reprezentuje a žádným jiným utkáním e:LIGY a/nebo k výsledkům takových utkání.
 • Hráč nesmí bez výslovného souhlasu pořadatele streamovat svoje zápasy základní části a play-off.

4. Ochrana osobních údajů, osobnostní práva hráče 

 • LFA zpracovává osobní údaje hráčů v souladu s podmínkami, které jsou dostupné zde. 
 • Osobní údaje hráče v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, ID uživatelského účtu e:LIGA a EA Sports, hráčská přezdívka, Playstation ID, a dosažené výsledky a výkony v rámci turnajů a utkání e:LIGY, mohou být poskytnuty společnosti EA SWISS Sàrl, registrované ve Švýcarsku pod číslem CH-660-2328005-8, se sídlem 8, Place du Molard, Genève 1204  (dále jen „EA Sports“), a to za účelem případné registrace na navazujících turnajích pořádaných EA Sports, ověření způsobilosti a oprávnění hráče se takových turnajů účastnit dle pravidel stanovených EA Sports a kontaktování hráče ze strany EA Sports v této souvislosti.
 • Hráč svou účastí v e:LIZE bere na vědomí a souhlasí s tím, že Ligová fotbalová asociace jako pořadatel e:LIGY 2022/23 a jí pověřené osoby a rovněž EA Sports mají právo:
  • pořizovat fotografie a audio a audiovizuální přenosy a záznamy z turnajů, utkání a akcí e:LIGY včetně vyhlášení výsledků a předání výher, jež mohou rovněž zachycovat hráče (dále společně jen „fotografie a záznamy“)
  • vysílat živě i ze záznamu audio a audiovizuální přenosy e:LIGY zejména na svých sociálních sítích a webových stránkách, ale i jinými způsoby jejich šíření a vysílání, a to i za účelem propagace e:LIGY a jejích partnerů,
  • používat, upravovat a publikovat fotografie a záznamy a další záběry a výsledky e:LIGY zejména v souvislosti s reklamou a propagací LFA, e:LIGY a jejích partnerů, jednotlivých klubů a rovněž propagací EA SPORTS FIFA 23, a to jak na internetových stránkách LFA (zejména www.lfafotbal.cz, www.e-liga.cz) a partnerů e:LIGY, tak i na sociálních sítích a v jakémkoli jiném nyní známém médiu i v médiích a způsoby, které budou v budoucnu vyvinuty a/nebo využívány.

5. Kluby 

 • Každý Klub F:L startující v e:LIZE 2022/23 musí v přihlášce do soutěže uvést kontaktní osobu, která je součástí organizační struktury klubu. Touto osobou nemůže být zástupce partnerské herní agentury ani jiného třetího subjektu.
 • Kontaktní osoba klubu F:L je zodpovědná za veškerou komunikací mezi klubem a pořadatelem e:LIGY 2022/23, mimo jiné také k nahlašování změn v soupiskách mezi jednotlivými koly e:LIGY 2022/23.
 • Kluby F:L mohou využít možnosti pořadatele k uspořádání online kvalifikačního turnaje v rámci termínové listiny e:LIGY 2022/23. V takovém případě se online kvalifikační turnaj musí řídit těmito pravidly.
 • V případě, že klub F:L nevyužije možnosti v předchozím bodu, je povinen nahlásit soupisku hráčů z řad své esport sekce, nebo si musí zorganizovat kvalifikační turnaj ve své režii.
 • Kluby F:L mohou své partnery prezentovat prostřednictvím obrandovaných dresů či osobních streamů či jiné formě propagace. Žádný z těchto partnerů však nesmí podnikat v oblastech: sázení a loterie, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léky, omamné a psychotropní látky, nelegální software a obsah, zbraně, sexualita, kryptoměny.
 • Klub uvede všechny své partnery v přihlášce do soutěže a možnost prezentovat partnery klubu podléhá souhlasu Ligové fotbalové asociace jako pořadatele e:LIGY 2022/23.

6. Online kvalifikace 

6.1 Komunikace 

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnajů zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.
 • Veškerá komunikace s administrátorem v průběhu kvalifikací probíhá v záložce turnaje „chat“, při turnaji je zároveň každý hráč povinný být ONLINE na DISCORDU a komunikovat s administrátorem v případě potřeby, a to po celou dobu turnaje.

6.2 Potvrzení účasti

 • Během online kvalifikací je v procesu check-in hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji, a to nejpozději půl hodiny před startem online kvalifikace. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

6.3 Průběh zápasu 

 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS5 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)
 • Hru zakládá hráč postavený výše v pavouku.
 • Spusťte hru FIFA 23 (verze hry pro PS5) ➡ Běžte do záložky "FIFA ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Online přáteláky" ➡ Vyberte si svého soupeře ze seznamu přátel a pozvěte ho do hry ➡ Počkejte na připojení soupeře, případně si na PSN napište do soukromého chatu.
 • Dejte READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas.
 • Spuštěním zápasu souhlasíte s nastavením hry.

6.4 Nedostavení se k zápasu 

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace je nutné doložit screenshot s časem pozvánky nebo případné komunikace v síti PSN, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média je nutné dodat do zápasu a podat protest.
 • Pokud do 30 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

6.5 Zápas 

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat hru pro více hráčů (režim FIFA ULTIMATE TEAM).
 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.
 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

6.5.1 Prodloužení 

 • Pokud zápas skončí remízou, je třeba pokračovat skrze prodloužení až do penalt pro určení vítěze zápasu. V případě, že by jeden z hráčů opustil zápas, je kontumačně poražen. Pokud hra nedovoluje prodloužení, založí se nový zápas, kde se prvních 35 minut hraje klasickým způsobem a pokud přetrvává stav remízy, hraje se od 35. minuty na tzv. “zlatý gól”.

6.5.2 Problém se spojením 

 • Pokud nastane problém se spojením musí oba hráči prokázat, že mají správný NAT type (správný NAT type je 1 nebo 2). Pokud oba hráči mají správný NAT type, musí o postupujícím rozhodnout náhodný los, který provede administrátor pomocí online losovacího nástroje.
 • Situaci, kde se nejde hráčům spojit kvůli technické chybě hry není momentálně možné řešit jinak než náhodným losem. Takový postup je běžnou praxí.
 • Pokud se hráč z jakéhokoliv důvodu odpojí ze zápasu, bude kontumačně vyřazen.

7. Základní část a Finále (play-off) 

7.1 Soupiska

 • K zápasu vždy nastupují dva hráči, které klub přímo nominoval do základní sestavy nebo se do základní sestavy kvalifikovali skrze otevřenou kvalifikaci.
 • Klub může mít na soupisce třetího a čtvrtého hráče (náhradníky), které nominoval před začátkem základní části soutěže. Klub může sám rozhodnout, které dva hráče do následujícího utkání nasadí. Klub nebo jím pověřený hráč musí soupisku nahlásit pořadateli nejpozději do 24hod. před začátkem následujícího zápasu. Pokud se tak nestane, pořadatel automaticky počítá s účastí dvou hráčů, kteří byli na soupisce v minulém zápase. Pokud v aktuální sezoně neexistuje předchozí zápas, pak je soupiska určena dle pořadí hráčů na přihlášce do soutěže. Výše přihlášený hráč je výše na soupisce v zápase.
 • Pokud nastane situace, kdy nemá klub na soupisce dostatečný počet hráčů pro odehrání ligového zápasu, rozhodne pořadatel nebo jím pověřený administrátor o dalším postupu.

7.2 Komunikace 

 • Komunikaci s hráči v průběhu základní části zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.
 • Veškerá komunikace s administrátorem v průběhu základní části probíhá na pořadatelem předem stanovené platformě, která bude účastníkům základní části včas oznámena.

7.3 Potvrzení účasti a nedostavení se k zápasu 

 • Hráč potvrdí svoji účast v základní části a play-off e:LIGY vyplněním přihlášky, která bude hráči poskytnuta před začátkem soutěže.
 • Hráč nepotvrzuje účast v jednotlivých utkáních základní části a play-off, pořadatel s jeho účastí automaticky počítá. Pokud se hráč nemůže k některému z utkání v základní části nebo play-off dostavit, informuje pořadatele nejpozději 48 hodin před oficiálním časem zahájení zápasu včetně udání důvodu. Pořadatel může rozhodnout o přeložení zápasu nebo kontumaci celého zápasu či jednotlivých utkání, pokud se hráč ze zápasu omluví nebo se k němu nedostaví a klub nevyužije možnost náhradníka.

7.4 Účast na zápasech základní části a Finále (play-off) 

 • Hráč je pořadatelem v dostatečném předstihu informován, zda bude jeho zápas živě vysílán a zda se odehraje v režimu “offline” či “online.”
 • Pokud pořadatel stanoví, že se daný živě vysílaný zápas odehraje v režimu “offline,” má hráč povinnost dostavit se na místo odehrání zápasu, které je určeno pořadatelem.
 • Pokud pořadatel stanoví, že se daný živě vysílaný zápas odehraje v režimu “online,” má hráč povinnost zajistit pro pořadatele živé vysílání (tzv. cleanfeed) svého pohledu ze hry ve kvalitě FullHD (rozlišení 1920x1080). Pořadatel může na žádost hráče povolit nižší možné rozlišení živého přenosu.
 • Hráč je povinen si během takového přenosu vypnout zvukové vstupy (mikrofon). Dále hráč zajistí, že je během živého vysílání v nastavení hry FIFA 23 zapnuto nastavení “atmosféra stadionu” na maximální možné úrovni a “komentář” na hodnotě vypnuto nebo nejnižší možné. Dále je nutné nastavit “ukazatel hráče” na hodnotu “jména hráčů.”
 • Pokud hráč poskytuje živý přenos (cleanfeed) pro živé vysílání pořadatele, je povinen vysílat pouze obraz ze hry FIFA 23. Je přísně zakázáno odcházet do Playstation menu, do jiné hry či aplikace apod. Takové konání může vyústit v kontumaci zápasu případně celého utkání.
 • Všechny zápasy určené k živému vysílání se zahajují výhradně na pokyn administrátora na platformě určené ke komunikaci. Administrátor může určit pozdější nebo dřívější start zápasu, pokud se předchozí zápas určený k živému vysílání ještě nedohrál nebo se odehrál dříve. Hráč je podáním přihlášky s touto skutečností obeznámen a souhlasí, že bude připraven k odehrání zápasu minimálně 2 hodiny před a 2 hodiny po jeho oficiálním zahájení.
 • Pořadí zápasů je vždy zveřejněno na webových stránkách soutěže.
 • Jako první si v herním menu vybírá dresy hráč klubu, který je v rozpise uveden jako “domácí”, případně je název klubu uveden na levé straně. V následujících utkáních zápasu si hráči strany střídají.
 • V případě “online” zápasu je hráč povinen dostavit se do prostředí administrátory zvolené komunikační platformy minimálně 15 minut před časem oficiálního zahájení zápasu.
 • Pokud hráč nebo klub nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu se s administrátorem spojí na platformě určené ke komunikaci.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 15 min. od odehrání zápasu a klub nebo hráč nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas. Ohledně protestu komunikuje s administrátory výhradně a pouze jedna osoba. Takovou osobou smí být pouze zástupce klubu a hráč, který podal protest, případně hráč a zástupce klubu vůči kterému je protest vznesen.

7.5 Nedovolené dohody 

 • Je přísně zakázána kooperace mezi kluby či mezi hráči různých klubů za účelem ovlivnění výsledků soutěže či postavení týmů v tabulce základní části.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi kluby v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

8. Pořadatel 

 • Pořadatelem celé e:LIGY včetně všech turnajů je Ligová fotbalová asociace. Technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.
 • O udělení trestu (vyloučení, kontumace) rozhoduje pořadatel na základě doložených důkazů. Důkazem může být např. screenshot nebo video ze hry. Pořadatel tak může rozhodnout prostřednictvím jím pověřených administrátorů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo oficiálních časů zápasů v průběhu kteréhokoliv turnaje či ligy.

9. Výhry 

 • Výhra (prize money) bude klubům vyplacena bankovním převodem nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře o výhře.
 • Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude na konci zápasu v den odehrání turnaje podán příslušným administrátorem turnaje. Formulář bude obsahovat informační a bankovní údaje, které budou použity pouze pro účely vyplacení výhry offline turnaje.
 • Dva členové vítězného týmu postoupí přímo do EA SPORTS FIFA 23 Global Series Play-Ins. V případě, že má klub na základní soupisce více jak dva hráče, vybere klub dva hráče, kteří tento postup obdrží. Postup nemůže obdržet hráč, který nenastoupil v součtu alespoň k 6 utkáním v rámci základní části a play-off.

9.1 Rozdělení PRIZEMONEY 

 • Prizemoney za konkrétní místo získává vždy klub. Pořadatel soutěže není odpovědný za rozdělení a distribuci prizemoney jednotlivým hráčům.
 • Výše odměn prize money pro ročník e:LIGY 2022/23 je následující:
  • 1. místo: 80 000 Kč
  • 2. místo: 40 000 Kč
  • 3. místo: 20 000 Kč
  • 4. místo: 10 000 Kč
  •  

10. Vztah klubu a hráčů

 • Každý z hráčů postupujících z kvalifikačních turnajů se stává reprezentantem klubu (dále jen reprezentant) a je povinen dodržovat pravidla.
 • Reprezentant je při reprezentaci klubu povinen dbát na dobré jméno reprezentovaného klubu a na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Reprezentant je povinen zachovat maximální integritu vůči reprezentovanému klubu a vyhnout se jakýmkoliv dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo dalších klubů, které se e:LIGY účastní.
 • V rámci zachování integrity je reprezentant povinen vyvarovat se veřejné sympatizaci s rivaly či soupeři reprezentovaného klubu.
 • Reprezentant je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno reprezentovaného klubu nebo jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Reprezentant je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních gólů je přísně zakázáno.
 • Reprezentant se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Reprezentant je povinen nosit po celou dobu konání turnaje reprezentační úbor reprezentovaného klubu, a to dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.
 • Reprezentant je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.
 • Reprezentant se zápasů musí účastnit sám osobně. Hra za jiného hráče či jiná forma sdílení účtu povede k okamžité diskvalifikaci hráče z ligy včetně zákazu činnosti danému hráči na dobu určenou pořadatelem. Informován bude také vydavatel hry.
 • Při porušení těchto pravidel nebo odůvodněném podezření, že dotyčný hráč by se mohl takového jednání dopustit, podá příslušný klub protest/stížnost ke zřizovateli ligy (LFA) a ten rozhodne o případném možném vyloučení daného hráče z e:LIGY

11. Postihy

 • Pokud se hráč provinil proti pravidlům, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ponížení skóre v rámci utkání nebo zápasu
  • Kontumace jednoho nebo více utkání výsledkem 0:3 v rámci zápasu ve prospěch soupeře.
  • Kontumace celého zápasu o Odebrání bodů v tabulce o Diskvalifikace hráče z aktuální sezony o Zákaz činnosti hráče na časové období.
  • Jakýkoliv trest udělený vydavatelem hry.
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu dní, měsíců let, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře FIFA 23.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě:
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize o porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize o jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

12. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

13. Kontakt

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: 

nicolas.heller@grunex.com, lukas.tauc@grunex.com, hanus@lfafotbal.cz 

 

Datum vydání pravidel: 29. 10. 2021  

Datum korekce pravidel: 1. 11. 2022