e:LIGA
profile-image

FK Jablonec

FIFA 22

FK Jablonec

ID sekce: T3596227959-3

Hráč ElKosinero se připojil do sekce, role: Hráč

13. 11. 2021 08:23

Hráč Peposlav17 se připojil do sekce, role: Hráč

13. 11. 2021 08:23

Hráč Adulackk se připojil do sekce, role: Hráč

13. 11. 2021 08:22

Sekce FK Jablonec vytvořena

13. 11. 2021 08:19

FIFA 21

FK Jablonec

ID sekce: T3596227959-2

Změna názvu sekce z FK Jablonec | FIFA 21 na FK Jablonec

13. 11. 2021 08:18

FIFA 20

FK Jablonec | FIFA 20

ID sekce: